Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Το Παντoπωλείο της Θεσσαλονίκης

Κομνηνών 12

Τ.Κ. 54624 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 244684

Fax. 2310 244687

pantopoliothessa@yahoo.gr